Thursday, May 24, 2012

Halwa Telinga: Izinkan Selamanya Namamu Di Hati

Halwa Telinga: Izinkan Selamanya Namamu Di Hati 
~ EYE ~

Hakikat Sebuah Cinta