Monday, December 31, 2012

Post Terakhir Kerajaan Rakyat, Hasbi Rabbi Jallallah, Ma fi qalbi ghayrullah

Hasbi Rabbi Jallallah, Ma fi qalbi ghayrullah
Post Terakhir Kerajaan Rakyat Bagi Tahun 2012 
Hasbi rabbi jallallah
Ma fi qalbi ghayrullah

Nur Muhammad Sallallah

Lailaha illallah


Cukuplah Tuhan bagiku Allah Maha agung

Tiada Tuhan di dalam hatiku kecuali Allah

Cahaya Muhammad selamat atasnya
Benarlah tiada Tuhan selain Allah