Monday, April 15, 2013

Panduan Mengundi: Hendak tanda apa di kertas undi?

Sila tandakan X di kertas undi.
Di bawah adalah panduan mengundi
Panduan Mengundi: Hendak tanda apa di kertas undi?
Tandakan X bertentangan dengan lambang PAS atau PKR atau DAP
Kosongkan ruangan disebelah lambang BN