Saturday, September 14, 2013

Bahan berasaskan BABI "LM10", terdapat dalam hidangan McDonald's

Bahan berasaskan BABI ditermakan sebagai "LM10", terdapat dalam hidangan McDonald's

Selepas membaca laporan di bawah dan mengambil kira kelalaian, kealpaan, ketidaktelusan dan amalan rasuah yang amat berleluasa dikalangan pegawai tinggi kerajaan (terutamanya para pegawai penguatkuasa undang-undang) termasuk golongan yang berada di jabatan agama Islam sendiri, seperti para mufti dan menteri yang berkaitan, maka Kerajaan Rakyat merasakan adalah lebih baik bagi seluruh umat Islam negara ini menjauhkan diri daripada hidangan McDonald's.

Selain aspek hukum Islam, dari sudut kesihatan; hidangan McDonald telah terbukti memberi kesan yang amat negatif. NOTA: Perlu diingat, di Malaysia tidak mustahil 'Sijil Halal' boleh dibeli !

Important News: Muslim Judicial Council (MJC) and IQSA has withdrawn certification from McDonald's. Acccording to the kitchen office in Florida, United States, study into the McDonald's ingredients has shown positive evidence of PORK materials which is called "LM10" are used in the McDonald's mayo.


South African McDonald's officials have confirmed that all sauce based ingredients are imported from the US.(Muslim) consumers are advised to abstain from McDonald's. Muslim Judicial Council (MJC) and IQSA has also withdrawn certification countrywide.

It's our duty to inform others.