Wednesday, January 15, 2014

Dua produk ini dikesan mengandungi DNA babi oleh Jabatan Kimia Malaysia

Dua produk ini dikesan mengandungi DNA babi oleh Jabatan Kimia Malaysia
Surat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
HP sauce dan Tabasco sauce dikesan mengandungi DNA babi oleh Jabatan Kimia Malaysia.
Surat ini dikeluarkan oleh JAKIM pada 08. Nov. 2011. Sehingga kini JAKIM tidak membatalkan surat ini, maksudnya status haram terhadap kededua produk ini adalah kekal.