Monday, May 26, 2014

Ini fakta.. bukan auta.. kisah menteri Malaysia

Sebelum jawab soalan di bawah, sila amati jadual di atas.
Ini fakta.. bukan auta.. kisah menteri Malaysia
Menteri 36 orang.. penduduk cuma ada 28.3 juta

Negara yang ada 311.1 juta penduduk.. cuma ada 18 orang menteri je tau.. !!

Soalan:
Kenapakah Malaysia kena ada ramai menteri..?
Cer jawab ...