Monday, November 10, 2014

Hidup ini memang penuh dengan PILIHAN

Hidup ini memang penuh dengan PILIHAN

Suatu ketika saya diundang untuk menghadiri majlis perkahwinan disebuah hotel. Ketika sampai di lobby hotel.. saya melihat ada 2 pintu.

Pintu -1 tertulis "Untuk keluarga laki-laki" dan Pintu - 2 tertulis "Untuk keluarga perempuan".

Saya lantas masuk melalui pintu keluarga pengantin laki-laki. Saya berjalan beberapa langkah dan lihat ada 2 pintu lagi.

Pintu -1 tertulis "Untuk tamu laki-laki" dan Pintu - 2 tertulis "Untuk tamu perempuan". Kemudian saya masuk melalui pintu untuk tamu laki-laki.

Saya berjalan beberapa langkah melihat ada 2 pintu lagi.
Pintu -1 tertulis "Untuk yang membawa hadiah" dan Pintu - 2 tertulis "Untuk yang tidak membawa hadiah". Saya masuk melalui pintu yang tidak membawa hadiah.

Setelah itu saya melihat ada 2 pintu lagi.
Pintu -1 tertulis "Untuk yang membawa envelop wang" dan Pintu-2 bertuliskan "Untuk yang tidak membawa envelop wang".
(Saya berkata dalam hati "Syukurlah.. ternyata ada ruang juga untuk yang datang dengan TANGAN KOSONG seperti Kerajaan Rakyat ").

Lalu saya memilih untuk ke Pintu-2.
Kemudian saya berjalan beberapa langkah dan ternyata.. saya sudah berada di jalanraya di luar hotel... !

Saya keluar bersama satu pelajaran baru.. !

< KR